„Bizness24h”

 • Ir lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības uzsākšanas konkurss Latvijā, ko organizē Banku augstskola! Šī konkursa mērķauditorija ir vidusskolas vecāko klašu skolēni un Latvijā studējošie jaunieši vecumā no 15-24 gadiem.

Mērķi

 • Mudināt vidusskolēnus un studentus veidot vīziju par saviem nākotnes mērķiem , kā arī sniegt iespēju attīstīt savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi uzņēmējdarbības jomā.
 • Sagatavot potenciālos nākotnes līderus darba tirgū, ņemot vērā tendences un ekonomikas situāciju tirgus sfērā.
 • Attīstīt izpratni par biznesa domāšanas nozīmību un to pielietojumu praksē.
 • Veicināt jaunu un inovatīvu ideju radīšanu ar daudzpusīgiem risinājumiem.
 • Attīstīt prasmi risināt problēmsituācijas.
 • Iedrošināt un atbalstīt topošos vadītājus savas biznesa idejas realizēšanā. 
 • Sniegt vispārēju vizualizāciju biznesa jomā.

Misija

 • Ar simulācijas spēļu palīdzību, nodrošināt iespēju iejusties īstajā biznesa vidē, izdzīvojot darbpilna uzņēmēja ikdienas dzīvi.
 • Iedvesmot Latvijas potenciālo uzņēmēju garu un parādīt iespējas, kā var veikt veiksmīgu uzņēmējdarbību, lai gūtu peļņu un attīstītu ekonomiku kopumā.
 • Sagatavot nākotnes līderus darbam mūsdienīgas tirgus ekonomikas apstākļos.
 • Attīstīt biznesa domāšanu, jaunu un inovatīvu pieeju risinājumiem.

Ieguvumi

 • Iziešana ārpus ierastajiem rāmjiem, jaunu prasmju un zināšanu iegūšana
 • Skatījums uz biznesu un valsti kā sistēmu kopumā
 • Kontakti dzīvei ar līdzīgi domājošiem jauniešiem
 • Grūdiens uzsākt savu biznesu
 • Iespēja sastrādāties komandā
 • Ticība sev, ka tu vari!