Rekvizīti:

Nodibinājums „Banku augstskolas fonds”

Reģistrācijas Nr. 40008111465

Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 161, Rīga

Banka: AS „SEB Latvijas Unibanka”

Konts: LV65UNLA0050010484508LVL

SWIFT/BIC kods: UNLALV2X