Projektā sasniedzamie rezultāti

  • Aptuveni 1000 skolēni un studenti gūst praktisku pieredzi biznesa izglītībā;
  • Savstarpēja sadarbība un jauni kontakti starp dažādu nozaru studentiem;
  • Vērtīgas un turpmākajai dzīvei noderīgas zināšanas biznesā;
  • Apliecinājums par piedalīšanos konkursā 2.kārtas dalībniekiem;
  • Spēja argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
  • Spēja iegūtās zināšanas izmantot uzņēmējdarbības vadīšanā atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem;
  • Rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;

Jaunumi

Konkursu organizē

BASP
BA_logo_eng300 png zils (1)

Galvenie atbalstītāji

Atbalstītāji

Summersound-2022-3d
pulsomers logo-01-ar-saukli
Nutri_Boom_logo

Informatīvie atbalstītāji

2